Gerard recreatie voetbal

Gerard is vanaf 1956 lid van SO Soest. Nog steeds voetbalt hij zo nu en dan bij de recreanten. Als dank voor zijn jarenlange trouw kreeg hij van de Club een plaquette met de afbeelding van de Otto Prinsen-muurschildering van de voormalige kantine.