Overlijden Piet Beijer

Droevig nieuws.
Op kerstavond is ome Piet overleden.
Hij werd 76 jaar.
Natuurlijk kende iedereen ome Piet heel goed.
Uit vroeger jaren van de snackbar aan het Nieuwerhoekplein en natuurlijk al bijna veertig jaar van De Spitsheuvel.
Wij wensen tante Dora, Patrick en Mary en Paula en Roland en de (klein)kinderen heel veel sterkte.
In dit bericht de kaart waarin gegevens staan over de uitvaart op donderdag 4 januari 2024.